Grey College has always maintained a remarkably steadfast character and has contributed to (our) country and population with healthy directives – and will continue doing so in future. To study at this institution is a privilege which leads to the responsibility of adhering to and improving on the paths set by our predecessors.

We will face the future and challenges ahead purposefully and steadfastly armed with the following: by remaining true to the tradition and standards of Grey College, we will prevail to benefit civilization.

The three orange circles represent three cannon balls which represent the values of faith, hope and love. Separately, these three values are excellent character attributes but when they are combined, they are invincible. Each Grey boy should strive to embed each of these attributes deep in the heart.

The knight’s head symbolises courage. This characteristic is essential in order to succeed in life and to overcome future difficulties. Many years ago, the knight’s head appeared on the emblems of untitled gentlemen. This is rather appropriate, because even today, Grey boys are referred to as Grey Gentlemen.

The white unicorn represents vigour and virility and the white colour denotes peace. As indicated by the unicorn, every Grey boy must be ready to enter the world with peaceful intent, yet with vigour.

The sun symbolises the dawning of new generations. A Grey education empowers the boys to rise – ready to build on the legacy of past generations.

The school motto derives directly from the Latin:

NIHIL STABILE QUOD INFIDUM
Nothing is steadfast which is not true.

Grey Kollege handhaaf steeds ‘n sonderlinge en standvastige karakter. Met gesonde leerstellings word ‘n bydrae tot ons land en bevolking gelewer — ‘n kenmerk wat in die toekoms behoue moet bly.

Om aan hierdie instelling te studeer, is ‘n voorreg wat lei tot verantwoordelike volharding, voortsetting en verbetering op die voorbeeld deur ons voorgangers daargestel.Ons sal die toekoms en sy uitdagings met deursettingsvermoë en standvastigheid aandurf met die volgende wapenrusting: Om getrou te bly aan die tradisie en standaarde van Grey Kollege tot voordeel van beskawing in die breë.

Die drie oranje sirkels verteenwoordig drie kanon balle wat die waardes van geloof, hoop en liefde verteenwoordig. Afsonderlik is hierdie drie waardes uitstekende karakter eienskappe, maar wanneer dit gekombineer word, is hulle onoorwinlik. Elke Grey seun moet streef om elkeen van hierdie eienskappe diep in hul harte te sluit.

 

Die ridder se hoof simboliseer moed. Hierdie eienskap is noodsaaklik ten einde te slaag in die lewe en in die toekoms probleme te oorkom. Baie jare gelede, het die ridder se kop verskyn op die embleme van “gentlemen”. Dit is eerder gepas, want selfs vandag, word na Grey seuns verwys as Grey gentlemen.

Die wit buffel verteenwoordig krag en viriliteit en die wit kleur dui vrede. Soos aangedui deur die buffel, moet elke Grey seun gereed wees om die wêreld met vreedsame bedoeling in te gaan nie, maar eerder met krag.

Die son simboliseer die aanbreek van die nuwe generasies. ‘n Grey onderwys bemagtig die seuns om te styg – gereed om te bou op die nalatenskap van vorige geslagte.

 

Die skool se leuse is afgelei direk uit die Latynse:

NIHIL STABILE QUOD INFIDUM

Niks is standvastig wat nie waar is nie.